Yazılım Geliştirme
Sunucu Teknolojileri
Sunucularda Kümeleme Teknolojisi

Kurumsal Ağ Network Çözümleri
Internet Erişim Çözümleri
Internet Güvenlik Teknolojileri
Data Kurtarma
Bakım Anlaşmaları
Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri

Yazılım Geliştirme

FOTON
olarak; kurumsal alt yapıya sahip firmaların ihtiyaçlarına uygun çözümleri yazılım ve donanım olarak sağlamaktayız. Bu hedef doğrultusunda çeşitli sektörel uygulamaların geliştirilmesi çabası içindeyiz. Bu uygulamalardan ilki Radyo istasyonlarının yayın kayıtlarının tutulduğu RadioCorder çözümü olup, 2001 yılı sonu itibari ile satışa sunulmuştur. Bu kapsamda yine sesin kullanıldığı paralel sektörlerde ve Telekomünikasyonda hizmetiz devam etmektedir.


Sunucu Teknolojileri

Sunucularla ilgili aşağıdaki bilgilere bakarak şirketinizde ne tip ihtiyacınız varsa ona uygun sunucu çözümünü çeşidini seçebilirsiniz. Şirketlerde birden fazla bilgisayara pek çok uygulama alanında hizmet verebilen daha hızlı çalışabilen bilgisayarlara sunucu adını verilmektedir. Sunucuları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

WEB Sunucuları
İçeriklerin Web tarayıcılarına dağıtılmasını sağlayan Web sunucuları, İnternet ve gelişimi açısından çok büyük önem taşıyor. İnternet, Web sunucularının ortaya çıkmasından çok önce vardı, ama günümüzdeki yaygınlığa ve kullanıma sahip değildi. Web sunucuları sağladıkları kullanım kolaylığı ve diğer özellikleri ile İnternet'in yaygınlaşmasını ve kullanımını hızlandırdılar.

FTP Sunucuları
FTP (File Transfer Protocol) sunucuları uzun zamandır İnternet üzerinde dosyaların taşınması konusunda hizmet veriyorlar. Basit dosya yöneticilerini destekleyen FTP sunucuları sayesinde istemciler dosyaları FTP sunucularına yükleyebiliyorlar gönderebiliyorlar ya da indirebiliyorlar. Her ne kadar güvenlikleri konusunda çeşitli endişeler duyulsa da İnternet üzerinde bir makineden diğerine dosya aktarımı konusunda en çok kullanılan yöntemlerden biri olmaya devam ediyor.

Dosya ve yazıcı paylaşma sunucuları
Amacı sadece istemci bilgisayarlara dosya paylaşımı ya da yazıcı paylaşımı sağlayan sunuculardır. Bu tip sunucularla şirket içerisinde çalışan insanların daha verimli çalışması sağlanmaktadır. En çok kullanılan sunucu tiplerindendir.

E-posta sunucuları
E-posta sunucuları hem dış hem de iç isteklere hizmet veriyorlar. E-postanın amaçları açısından yerel ağ ya da intraneti bir apartmana benzetebiliriz. Apartman üzerinde birbirinden bağımsız apartman sakinleri bulunur. E-posta sunucuları da apartman sakinlerine postalarını teslim eden bir postacı gibi hareket eder. Apartman sakinlerinin her birisinin gidip postalarını aldıkları bir posta kutusu bulunur. E-posta sunucularının görevlerinden birisi gelen postaların üzerlerindeki adresleri okuyup bunları uygun posta kutularına teslim etmektir. E-posta sunucularının karmaşıklığına bağlı olarak yöneticilerin kullanıcıların yerel posta kutuları üzerinde daha az ya da daha fazla kontrolleri olmasını sağlar. Örneğin yönetici kullanıcıların hangi tip ve boyutlarda mesajları alıp alamayacaklarına, otomatik cevaplara ve diğerlerine karar verebilir.

DHCP Sunucular
İnternet üzerinde makineler birbirlerin TCP/IP protokolü ile adreslendirirler. TCP/IP'de her bir makinenin kendine ait benzersiz bir nümerik IP adresi bulunur. Yerel ağlar ve intranetler bazen kendilerine özel iletişim protokolleri (NetBEUI ya da Apple Talk gibi) kullansalar da şu anda çoğunlukla TCP/IP protokolü kullanılıyor. TCP/IP'nin kullanıldığı ağlarda her bir makinenin IP adresinin olması gerekiyor. Bu adresler manuel olarak atanabileceği gibi DHCP sunucuları tarafından otomatik olarak da atanabilirler. Yani DHCP sunucusunun olduğu bir ağda istemciler IP adreslerini DHCP sunucusundan otomatik olarak alırlar. DHCP sunucusunun en önemli avantajı ağlar büyüdükçe ve genişledikçe makinelerin eklenip çıkarılmasını kolaylaştırması.

Proxy sunucuları ve güvenlik sunucuları
Proxy sunucuları ve güvenlik duvarları aslında aynı şey değiller, ama genellikle tek bir paket halinde sunuluyorlar. Proxy sunucular popülaritelerini İnternet servis sağlayıcıların kullanıcıları için tampon bellek oluşturmalarında kullanmalarıyla kazandı. Kullanıcılar İnternet üzerinden bir dosya ya da bir doküman için istek yapıyorlardı. Bu istek ilk önce servis sağlayıcının proxy sunucusuna yönlendiriliyor ve istemcilerin belirli bir zaman aralığında bu dosya ya da dokümanı daha önce isteyip istemediği kontrol ediliyordu. Eğer bu dosya ya da doküman proxy sunucusu üzerinde bulunursa istemciye proxy sunucusu üzerinden teslim ediliyordu. Eğer yoksa İnternet'ten doküman ve bilgi alınıp istemciye teslim ediliyordu. Bu popüler verilerin müşterilere daha hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlarken İnternet servis sağlayıcıların da dış dünyada harcadıkları bant genişliğini azaltıyordu. Aslında proxy sunucular sık kullanılan verilerin depolanmasından çok daha fazlasını yapabilme yeteneğine sahipler. Çünkü proxy sunucular istemcilerden gelen istekleri dinleyip servis verdikleri için istemcilerin doğrudan İnternet'e erişmeleri gerekmiyor. Bu yüzden proxy sunucular yerel ağların İnternet gibi dış ağlara bağlanmaları konusunda çok popüler bir hale geldiler.Sunucularda Kümeleme Teknolojisi

İş hattı uygulamaları, bir firmanın temel iş süreçlerinde en merkezi rolü üstlenir. Veritabanları, mesajlaşma sunucuları, kurumsal kaynak planlama uygulamaları ile temel dosya ve yazıcı servisleri, en temel iş hattı uygulamalarını oluşturur. Kümeleme teknolojileri, kritik uygulamaların, sunucularda herhangi bir sorun yaşandığında başka bir sunucu üzerinde çalışmaya devam etmesini garantiler. Herhangi bir bağlantı noktasında sorun ortaya çıkması durumunda burada bulunan uygulamalar, Kümeleme servisi tarafından çalışan başka bir bağlantı noktasına aktarılır. Çünkü kümeleme servisi, SCSI ve FibreChannnel gibi hızlı veri yolu mimarileri ile bir paylaşımlı-disk yapısını kullanır. Kümeleme teknolojilerini kullanmak, istenmeyen sistem kesintilerini azaltmak, yazılım güncellemelerini kurum genelinde hissettirmeden ve daha kolay yapabilmek ve iş uygulamalarını tüm organizasyona yaymak söz konusu olduğunda kuruluşlara önemli maliyet avantajları sunar. Donanım ya da yazılımdan kaynaklanan sistem kesintileri, özellikle online iş kültürü olan firmalarda ciddi gelir kayıplarına, fazla sayıda BT elemanı istihdam etmeye ve hatta bazı müşterilerin kaybedilmesine yol açabilir. Kritik İş hattı uygulamaları üzerine paylaşımlı disk çözümü olarak gelen kümeleme servisi, beklenmedik durumlarda ortaya çıkan uygulama kesintilerini etkili bir şekilde azaltabilir. İstemcilerin çalışmalarını kesmeden uygulamaları kurum ağı üzerinden yayma konusunda da kümeleme hizmetlerinin önemli bir payı bulunuyor. Windows 2000 içinde yer alan kümeleme hizmeti, Service Pack 4 ve üzeri güncelleme paketleriyle yenilenmiş Windows NT 4.0, Enterprise Edition kümelerini de güncelleyebiliyor. Bugün pazarda yer alan ve kümeleme özelliğini destekleyen sayısız program, ağ üzerinde çeşitli iş hattı uygulamalarının dağıtımını da kolaylaşıyor. Veritabanında Microsoft SQL Server 2000 ve IBM DB/2, grup paylaşımı yazılımlarından Microsoft Exchange Server XXXX ve Lotus Domino, kurumsal kaynak kullanımı uygulamaları SAP, ve benzeri ERP ticari yönetim yazılımları, Windows 2000'in kümeleme özelliklerini bir iş avantajına dönüştürebilir. FOTON bilgisayar olarak ihtiyacınıza uygun kümeleme teknolojisini Compaq, ya da Intel tabanlı sunucularla sağlayabilmekteyiz.Kurumsal Ağ Network Çözümleri


Ağırlıklı olarak yerel alan ağları (LAN) ve kablolama projelerinin hazırlanması, projenize uygun ürün çözümleri ve kurulumlar, Kablosuz ağ tasarımları projeye uygun çözümler sunabilmekteyiz. Fiziksel büyüklüğüne ve coğrafi olarak dağılımına göre ağlar LAN, WAN vb. farklı kısaltmalar olabilir. Kampüs iletişim ağlarının ortak özellikleri idari açıdan aynı organizasyonun bir parçası olarak çalışmalarıdır. Bir oda ya da bir bina içerisindeki en az iki cihazın bir topolojik yapı ile konuşturulduğu iletişim düzeneğine LAN (Yerel alan ağı) denilmektedir. WAN (Geniş alan ağı) ise, coğrafi olarak birbirinden doğrudan bağlantı yapılamayacak kadar uzak ya da kamu malı olan ortamlardan geçilerek yapılabilecek LAN bağlantılarının oluşturduğu iletişim ağıdır. Kampüs olarak kastedilen şey, kurum ya da kişiye ait LAN'lerin, birbirleriyle LAN/WAN teknolojilerinin kullanılması ile yüksek hızda görüştürülmesidir.

WAN Çözümleri:
Yakın zamana kadar, WAN bağlantısı denildiğinde göreceli olarak düşük hız, büyük gecikme ve hatanın bol olduğu iletim akla gelirdi; bir de yüksek maliyet, öyle ki çok yoğun trafik için 64 Kbps kiralık hat, daha az trafik yaratacak uygulamalarda ise 19.2 Kbps kiralık hat ya da dial-up bağlantı önerilirdi. Ancak günümüzde, WAN bağlantısından beklentiler çok değişti ; artık WAN bağlantısı için anahtar sözcükler servis sınıfları ve servis kalitesidir. Analog modem, kiralık hat, ISDN, Frame Relay, X.25, SMDS ve ATM, WAN teknolojisi denildiğinde hemen akla gelen sözcüklerdir. Komple bir ağda WAN bağlantısı olarak bunların birçoğu kullanılıyor olabilir; her birinin kendine özgü avantajları ve eksik yanları vardır. Önemli olan, tasarım yapılırken iki nokta arasında en uygun teknolojinin seçilmesidir. Bulut teknolojisi için örnek X.25, Frame Relay (FR) ve ISDN verilebilir. En büyük avantajı tek bir bağlantıyla farklı noktalardaki sistemlerle iletişim yapılabilmesidir; aynı günlük yaşamımızda kullandığımız telefon şebekesi gibi. FR ve ISDN günümüzde gereksinim duyulan servis sınıflarını ve servis kalitesi sunan yapıya sahiptirler. Ağ (network) üzerindeki uygulama ve servislere göre tüm trafiğin , güvenli, yedekli, modüler, genişleyebilir ve dünyada yaygın kabul görmüş teknolojilere uyumlu, yönetimi kolay bir veri iletişim ağ omurga yapısından geçmesi gerekmektedir. Bu omurga yapı üzerindeki servislere göre değişik WAN switching teknolojileri kullanılabilmektedir. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir :

Frame Switching:
Frame switching temelli network omurgası Frame Relay veya X.25 tabanlı ağlarda uygulanan teknolojidir. Frame Relay protokolü Layer2'de, X.25 protokolü ise Layer 3'de tanımlanmış olduğundan aralarında bir takım farklılıklar bulunmakla birlikte çalışmalarındaki temel ilkeler aynıdır. Virtual Circuit (VC) mantığında fiziksel bir port üzerinde değişik bağlantılar için devre tanımlanabilir. Daima tanımlı olan devrelere PVC (Permanent Virtual Circuit), data iletileceği durumda VC kurulmasına SVC (Switched Virtual Circuit) adı verilir.

Cell Switching:
Cell switching tabanlı omurgalara günümüzde ATM (Asynchronous Transfer Mode) omurgalarını örnek verebiliriz. Omurga içerisinde veri, hücre (Cell) adı verilen sabit uzunluktaki veri paketi ile iletilir. Tüm data iletiminin sabit uzunluktaki hücreler ile yapılması gecikme değerlerinin daha stabil olmasını sağlar. Ayrıca ATM protokolünün bünyesinde bulunan Quality of Service tanımlamaları sayesinde (vbr, abr, cbr gibi) sadece data değil ses, video konferans ve multimedya uygulamalarının da problemsiz bir şekilde iletilmesini destekler.

Packet Switching:
Packet switching tabanlı omurga olarak adlandırılan bir başka omurga modeli, TCP/IP protokolünün oldukça etkin bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu tip omurgalarda özelikle IP Routerlar kullanılarak omurga oluşturulur. Internet'in günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılması, mail ve dosya transferi gibi uygulamaların artan önemi ve Legacy data adı verilen SNA/SDLC uygulamalarının TCP/IP protokolü üzerinden iletilebiliyor olması, Packet tabanlı omurgaların da oldukça yoğun kullanılmasına neden olmuştur. TCP/IP protokolü üçüncü seviye bir protokol olduğu için bir takım Routing protokollerinin kullanılması ile birlikte yedekleme, alternatif yönlendirme, esneklik, yönetilebilirlik ve güvenilirlik esasları gerçekleştirilebilir. Tüm bu çözümlere uygun Cisco, 3Com markalı ürünlerle yapıya uygun teknolojiyi kullanarak sizin WAN topolojilerinizi proje olarak sunmaktayız.

LAN Anahtarlama (Switching)
LAN Switching, servis sağlayıcı ve kurumsal müşterilerimizin yerel iletişim ağı (LAN) ihtiyaçlarına cevap veren bir çözümdür. Yerel iletişim ağları, aynı bina veya kampüs içerisindeki kullanıcı ve server'ların haberleşmesine olanak veren sistemlerdir. FOTON, müşterilerine iş ortağı olduğu Cisco, 3Com, ürünleri ile çözüm sunmakta ve teknik destek vermektedir. LAN anahtarlama, yerel İletişim ağında bulunan kritik uygulamaların ihtiyaç duyduğu haberleşme ortamını sağlamakta, aynı bina içerisinde bulunan kullanıcıların tüm haberleşme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı kampüste bulunan binalar içerisindeki iletişim ağlarının birbirlerine yüksek hızlarda bağlanmasına olanak vermektedir: Yerel iletişim ağı üzerinde Ethernet (10 Mbps), Fast ethernet (100 Mbps), Gigabit ethernet (1000 Mbps) hızlarında tüm çözümler verilebilmektedir. İletişim ağı üzerinde birbiri ile daha çok haberleşen kullanıcı grupları için sanal ağlar (VLAN) yaratılarak, mevcut bant genişliğinin daha efektif kullanılması sağlanmaktadır. Öte yandan, server bağlantılarının, daha yüksek bant genişliği ile ve yedekli olarak gerçekleştirilebilmesi yük paylaşımı yapılabilen paralel hatlarla mümkündür. Layer3 omurga switch'ler birbirleri ile yedekli ve yük paylaşımlı olarak çalışabilmektedir. Bu sayede iletişim ağı üzerinde olası bir "single point of failure" riski ortadan kaldırılabilmektedir. LAN Switching, yerel iletişim ağı üzerinde, kurum için kritik öneme sahip uygulamaların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Bu uygulamaların sürekliliğinin sağlanması amacıyla tam güvenilir, genişlemeye açık ve esnek bir yapı kurulabilmektedir.Internet Erişim Çözümleri


İster ev kullanıcısı isterse küçük/orta işletmeli işyerleri olsun, tüm buralara internet erişimini sağlayan yapılar sunabilmekteyiz. Sunduğumuz internet erişim yapıları aşağıdaki şekilde toparlayabiliriz:

Dial-up (numara çevirerek) erişim
Dünyada en yaygın olarak kullanılan ve de en uzun soluklu uzak erişim yöntemidir. Hemen hemen tüm dünyada en uç noktalara kadar ulaşan tek ağ, bakır kablolarla kurulan telefon ağıdır. Ses iletimi için kurulmuş bu ağ, bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasından sonra veri haberleşmesine de hizmet vermektedir.

a)Dial-up Bağlantı Elemanları:

Analog Modem
Modemler bilgisayar içerisindeki sayısal (digital) verileri analog olan telefon hatları üzerinden aktarmak için kullanılırlar. Sayısal/analog ve analog/sayısal dönüştürme işlemlerini modemler yapar. Günümüzde en yaygın kullanılan modem kodlama tekniği V.90 ve V.92'dir. Bu standartlar V.90 kullanılarak maksimum 56 Kbit veri aktarım hızına ulaşılabilir. Analog modemler bilgisayara seri ve USB portlarından kablo ile bağlanan cihazlar olabildiği gibi bilgisayar içerisine takılan kartlar da olabilmektedir.

DSL Modem
Klasik telefon hatları üzerinden yüksek hızlı veri aktarımını sağlayan bir teknolojidir. Bakır kablolar ile kurulmuş olan telefon ağında, ses için çok küçük bir frekans bandı (0-4KHz) kullanılmakta, daha yüksek frekanslar kullanılmamaktadır. Bu kullanılmayan frekans bölgesinin kullanılmasıyla, yüksek bant genişliğinde veri aktarılması DSL teknolojisinin dayandığı temel ilkedir. DSL teknolojileri alınan ve gönderilen veri için bant genişlikleri ve çalışabildikleri mesafe gibi faktörlere göre ADSL, VDSL gibi adlarla birbirlerinden ayrılırlar.

b)Dial-up Bağlantı Avantajları

Dünyanın hemen her tarafında bulunan klasik telefon hatlarını kullanır.

Dial-up'a göre çok yüksek hızlara (200 kat ~ 14000 kat ) çıkabilir.

Yeni kablolama gerektirmemesi ve yüksek hızları, kampüs uygulamalarında, ucuz ve multimedya dahil network üzerinde farklı uygulamaları çalıştırabilecek tek çözüm olmasını sağlar.Internet Güvenlik Teknolojileri

Antivirüs önemi ve çözümü
Kullanıcılar kendi bilgisayarları dışındaki hiçbir sisteme %100 güvenmemelidir. Yüklenen her dosya , çalıştırılan her ofis dökümanı virüs içeriyor olabilir. Özellikle son zamanlarda İnternetin de yaygınlık kazanması ile kullanıcıların birbirine gönderdikleri e-mail mesajları ile gelen ufak programların virüs taşımaları muhtemeldir. İlke olarak kullanıcıların bilgisayarlarına giren her dosyayı virüs kontrolünden geçirmeleri gerekmektedir. Virüsler yüzünden en değerli ihtiyacınız olan bilgiyi kaybedebilir hatta sisteminizi tamamen işlemez halde bulabilirsiniz. Bunun için en gerekli olan antivirüs tarayıcılarıdır. Bir sistemde antivirüs programının yüklü olması sisteminizin konrollü güvenilir olduğu anlamına da gelmemektedir. Bunun için o yazlımın gerektiğinde güncellenmesi hatta bunun mümkünse otomatik olarak yapılması sisteminiz için en uygun olan çözümüdür. Şirketimiz Symantec partneri olarak antivirüs konusunda gerek ev gerekse iş yeri kullanıcılarına en uygun çözümleri sunabilmektedir.

Firewall ve önemi
Internette güvenlik için sadece antivirüs programlarıyla yetmeyebilmektedir. Özellikle şirketlerde kullanıcı sayısı arttığından bu tür ortamlarda daha farklı uygulamalar ya da donanımlar kullanmak sistemlerin güvenliği açısından önemlidir. Bu yüzden internet güvenliği için bazı sistemler kullanılır. Firewall, bir internet güvenlik sistemidir , internet üzerinden bağlanan kişilerin, bir sisteme girişini kısıtlayan/yasaklayan ve genellikle bir internet gateway servisi (ana internet bağlantısını sağlayan servis) olarak çalışan bir bilgisayar ve üzerindeki yazılıma verilen genel addır. Firewall sistemleri, bu engelleme işini, sadece daha önceden kendisinde tanımlanmış bazı domainlere erişim yetkisi (telnet,ftp, http vb) vererek yaparlar. Günümüzde, Internet Servisi veren sistemler oldukça sofistike Firewall sistemleri ile donanmışlardırtırlar. Bu tür sistemler yazılımlarla (Checkpoint, Symantec, CA ve benzeri) ya da donanımlarla (Cisco, 3Com, Watcguard, vb) sağlanmaktadır . Bu konuda da kullanıcı sayısına ve şirket profiline göre en uygun çözümler sunulmaktadır.Data Kurtarma

Donanım, yazılım hataları nedeni ile oluşabilecek önemli bilgilerinizin kurtarılması hizmetini firmamızdan alabilirsiniz. Bilgisayar ortamında veri kaydı tutan firma ve kişiler için en düşük maliyet yedekleme sistemine sahip olmaktır. Sistem çalışır durumda iken yapılan yedekleme işlemi tarafları kaygıdan ve maliyetten kurtaran tek yöntemdir.

1. Donanım Nedenli Hatalar:

Sabit diskinizin sistem tarafından tanınmaması nedeni ile oluşabilecek türden hatalardır. Bu ve benzeri hatalarda bilgilerin kurtarılması garantisi verilmeden ürün üzerinde çalışmalar yapılır. Bu alandaki çalışmalarımız uzun yıllardan beri sürdüğümüz için oldukça yüksek oranlarda veri kurtarma yüzdesine sahibiz.

2. Yazılım Hataları:
Virüs Nedenli Hatalar:
Sistem kayıtlarının sisteme giren virüsler tarafından erişilemez duruma gelmesi nedeni ile oluşan hatalardır. Bu tür sorunlarda kullanıcı sorun oluştuktan sonra sistemine müdahalede bulunmadan hizmet talebinde bulunmalıdır. Eğer bu koşulda hizmet talebi olur ise verilerin erişilebilir duruma gelme oranı çok yüksektir. Bu oran yetersiz yada yanlış müdahaleler sonrası oldukça düşmektedir.

Sistem Kayıtlarının Bozulması Nedenli Hatalar
a. Tek bir bilgisayarda (istemci) olması durumunda:
Bu neden en fazla karşılaşılan hata nedenlerindendir. Yine sorun oluştuktan sonra kullanıcının sistemine müdahalede bulunmadan hizmet talebinde bulunması gereklidir. Bu hatalar başka hatalar ile birlikte oluşmadığı sürece verilerin erişilebilir duruma gelmesi kesindir.

b. Ağ bilgisayarında (sunucu) olması durumunda:
Bu nedende sıklıkla karşılaşılan veri kaybı nedenlerinden biridir. Bu durumda da kullanıcının sorun oluştuktan sonra sistemine müdahalede bulunmadan hizmet talebinde bulunması gereklidir. Bu veri kaybının giderilmesi genellikle mümkün olmaktadır. Sistemdeki verilerin yedeklenmesini takiben yapılacak yeni kurulum ve verilerin uygun bir şekilde sisteme yeniden yüklenmesi sorunu gidermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, teknik yeterliliğe sahip servis elemanları tarafından müdahalede bulunulmasının sağlanmasıdır.

3. Sistemdeki Verilerin Bozulması Nedenli Hatalar:
Bu tür hatalar, sistemin uygun çalışma parametrelerinin (Yazılım ve donanım olarak) ortadan kalkması, kullanıcı ve/veya yetersiz bilgiye sahip servis elemanlarının müdahalesi durumunda ortaya çıkar. Burada verinin tekrar erişilebilir duruma gelmesi erişilemeyen verinin yapısına bağlı olarak değişmektedir. Her iki durumda da verinin tekrar erişilebilir hale gelmesi zaman alabilir veya mümkün olmayabilir. Bu tür veri kurtarma çalışmaları oldukça yüksek düzeyde bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir.Bakım Anlaşmaları


FOTON, bakım anlaşmasını okumak için aşağıdaki
pdf belgesini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri


Veri ambarı tasarımı , uzak alanlarda yüksek kapasiteli disk yığınları yaratımı ve raid sistemlerle veri depolama güvenliği arttıran çözümler. Verilerin uzun süre saklanabilmesi için yedekleme çözümleri sunulmaktadır. İstemci-sunucu mimarisinin gelişmesi ve dağıtık yapıların ortaya çıkmasıyla veri ağ üzerinden ulaşılan, görevlerine göre ayrılan farklı farklı makinelere taşınmıştır. Verinin dağıtık bir yapıda olması her makine için farklı veri depolama cihazının kurulmasını gerektirmiştir. Bunun sonucu olarak her makine için kapasite hesabının yapılması gerekliliği ve genellikle bir işletim sistemi platformu üzerinde çalışan veri depolama ünitesinin diğer bir işletim sistemi platformu üzerinde kullanılamaması gibi problemler ortaya çıkmıştır. Bugün veri depolama anlayışı tekrar mainframe veya sunucu-merkezli yapıya geri dönmekte ve SAN (Storage Area Network) kavramı bilgisayar dünyasında yerini almaktadır. SAN dağıtık yapının dezavantajlarını ortadan kaldırdığı gibi verinin erişebilirliği, korunması ve yönetimi konularında büyük kolaylıklar getirmiştir. Daha küçük ihtiyaçlar için DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network Attached Storage) gibi çözümler de üretilmiştir. Foton, veri depolama çözümleri ve yedekleme konusunda Compaq firmasının Yetkili Satıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Yedekleme yazılım çözümlerinde ise ihtiyaca göre Legato, Veritas gibi ürünler de önerilmektedir.

Storage Area Network (SAN)
Yerel iletişim ağından bağımsız olarak sadece veri trafiğine ayrılmış, veriye çok hızlı erişim ve merkezi yönetim özelliği sağlayan bir networktür. Özellikle yüksek miktarda veri depolama ve yönetme ihtiyacı olan kurumsal (enterprise) ortamlara uygun, esnek ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Bu çözümde yüksek teknolojinin uygulanması için fiber kablolu medya ortamı ile yapılandırılmış bir altyapıda daha hızlı ve güvenilir ağ ortamı depolama ürünleri için sunulmaktadır. Tüm bu ortamlar rack kabinetlere uygun yapıda tasarlanmış depolama üniteleriyle donatılmış sistemlerle mevcuttur.

Network Attached Storage (NAS)
Doğrudan kullanılmakta olan LAN'e bağlanan, client ve sunucuların verilerini merkezi olarak saklayan yüksek performanslı veri depolama çözümüdür. SAN'a göre daha az maliyetli ve orta ölçekli bir çözümdür.
Yedekleme (Back-up)
Sürekli olarak erişilmesi gerekmeyen ancak arşiv bilgisi olarak saklanması gereken verinin tape, optik disk veya magneto optik ortamlara kaydedilerek saklanmasıdır. Yedekleme çözümlerinde adı geçen medyalara kayıt yapabilecek bir donanım ile bu cihazı yönetebilecek bir yazılım önerilmektedir.