Biz Kimiz

Tecrübe ve Başarının İlk On Yılı
1993 yılında kurulan FOTON Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. olarak çözüm üretmeyi ve teknolojinin geçmişi ile geleceği arasında köprü olmayı amaç edindik. Bu çerçevede müşterilerimize en uygun çözümü sunabilmek için bilgimizi daima geliştiriyoruz. Ses ve Görüntü Yakalama, Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon alanında zengin deneyime sahip, bilinç seviyesi yüksek iş arkadaşlarımızla; sektörel ihtiyaçları ön plana alarak belli başlı konularda bilgimizi daha da ileri noktalara taşıyoruz.
FOTON, ses ve görüntü teknolojileri konusunda tamamen kendi Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan ve dünyada alanında özellikler, beceriler ve kalite bakımında rakipsiz ürünler ile Türkiye Bilişim, İletişim ve Medya sektörlerinde bir ışıktır. Araştırma, geliştirme ve üretmenin anlamını ve keyfini bilen, çalışmayı seven, Dünya' yı ve Türkiye' yi yakından takip edip bulunduğu noktayı hak eden bir ekibiz.


Neler Yapıyoruz

Sayısal Ses Kayıt Sistemleri
2001 yılında bütün testlerden başarıyla çıkan ve RadioCorder ismiyle pazara sunduğumuz sayısal radyo yayın kayıt sisteminin AR-GE çalışmalarına 1996 yılında başladık. Sistemin hazırlanması sürecinde ki ön incelemelerde dünyadaki teknoloji yönelimleri ve ülkemizdeki uygulamalar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu incelemeler sektörün içinde bulunan yönetici ve uygulayıcılarla tartışılarak uygulama gerçekleri ile örtüştürülmeye çalışılmıştır. Son olarak, dünya yayıncılık sektöründe uygulanmakta olan arşiv konusunda ki yasal zorunluluklar değerlendirilmiştir. Yapılan bu inceleme ve değerlendirmeler ışığında sistemin fonksiyonları, kapsamları ve uygulama aşamaları ortaya konmuştur. Ortaya çıkarılan sonuçlar doğrultusunda, faaliyette bulunan yayın kuruluşlarının finans, insan ve ortam kaynaklarının optimum kullanılması ihtiyaçları da göz önüne alınarak, kullanılacak yazılım teknolojisi ve başarım süreçleri belirlenmiştir. Sistemin başarım ara süreçlerinde yukarıda belirtilen ilgililer ve kurumlar ile iletişim devamlı olarak açık tutulmuş, yapılan eleştiri ve öneriler dünya teknoloji yönelimleri açısından tekrar değerlendirilip, uygun olanlar sistemin gelişim sürecine dahil edilmiştir. Bu başarım süreci yaklaşık olarak beş yıl sürmüştür. Bu süreçte bağlı kaldığımız ilkeler sonucunda ortaya hatalarından ayıklanmış, kullanıcıların müdahalesine en az ihtiyaç duyulan, ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla müdahale edilebilecek bir sistem ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu sistem bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar olan, güvenlik, ölçeklenebilirlik, yönetilebilirlik, erişilebilirlik ve güvenilirlik parametreleri çerçevesinde değerlendirilip bir donanım çözümü haline getirilmiştir.

RadioCorder ürünü ilk olarak 2002 yılında Pro-Show fuarında sektörün beğenisine sunulmuştur. Daha sonra yayın kurumlarının yatırım maliyetleri de göz önüne alınarak alternatifli olarak "Broadcast Cable & Satellite" fuarında modellenmiştir.

Rakipsiz bir ürün olan RadioCorder sistemi 2002 yılı sonunda TRT Ankara radyosunda yaklaşık olarak altı ay boyunca canlı sistemle entegre çalışarak test edilmiştir. Bu testler süresince hiçbir müdahale ihtiyacı olmadan ve hatasız bir şekilde testler sonuçlanmıştır. 2003 yılı başında, RadioCorder ürünü, Gazi Üniversitesi Radyosu' na kurulmuş ve henüz hiçbir destek talebi yapılmamıştır. 2003 ikinci çeyreğinde ise Genel Kurmay Başkanlığı ilk RadioCorder talebini yapmıştır. Yine bu süreç içinde kamu kuruluşlarına tanıtımlar yapılarak, oluşan proje talepleri karşılanmaya başlanmıştır.

FOTON Ltd. olarak RadioCorder ürünündeki başarımızı, kısa sürede paralel alanlara da genişletmeyi amaçladık. Ses kayıtlarının tutulduğu: Seminer salonları, Telefon ve Telsiz görüşmeleri, Dil Laboratuarları, Toplantı Salonları, Konferans Salonları, Güvenlik, Havaalanları, Eşzamanlı Dil Çeviri Ortamları,Medya Reklam ve Şarkı takibi v.b. ortamlar içinde çözümler sunmak amacıyla: SemiCorder, WirelessCorder, PhoneCorder, AudioCorder, MeetingCorder, MultiLangCorder gibi projeleri hayata geçirdik.

Sesteki bu başarımızı, görüntü konusuna da aktaramak için çalışmalara başlayan Ar-Ge ekibimizin amacı, bu teknolojileri satın alan bir ülke profilinin yerine, ihraç eden ve öncülük yapan bir ülke profilinin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Bilişim Altyapı ve Sistemleri
Diğer taraftan Novell, Microsoft sunucu sistemlerinde çok sayıda uygulama gerçekleştirdik ve halen bu uygulamaları her boyutta gerçekleştiriyoruz Ayrıca bilgisayar sistemlerine ve uygulama yazılımlarına yakın ve uzak destek veriyoruz. Bu güne kadar Intel tabanlı sunucu sistemlerinde yerel ve geniş ağ uygulamaları alanında çok sayıda proje gerçekleştirdik.

Telekomünikasyon & Teknoloji Danışmanlığı
Dünyada, 1990' lı yılların başından 2000' li yıllara kadar çok hızlı yükseliş gösteren ve bir mobil telekomünikasyon altyapısı olan GSM (2G) omurgasına, 2000 yılından itibaren GPRS (2,5G) bindirilmesi ile beraber mobil internet kavramı ortaya çıkmıştır. Yine mobil teknolojiler kapsamında; kablosuz yerel ağlar (WLAN, 802.11b,g), kişisel alan ağları (Bluetooth) ve bunların kullanımına olanak veren el terminallerinin hızlı gelişimi, şirketlerin de kurumsal anlamda katılmasıyla birlikte, yeni bir iş modeli olan; Mobil-İş taslağını oluşmuştur.

Ekibimize uzun yıllar telekomünikasyon sektöründe çalışmış ve adı geçen teknolojiler konusunda deneyimli arkadaşlarımızın katılmasıyla, ülkemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara teknoloji danışmanlığı kapsamında mevcut teknolojiler ile ilgili olarak yatırımlarını doğru ve daha az maliyetle yapabilmeleri için çalışmalarımıza başladık. Mobil-İş uygulamalarının kurumlara; geleceğin iş-modellerini yaratmasına; şirketlerinin satış ve pazarlama harcamalarını yönetme ve yönlendirme becerilerini geliştirmesine, insan ve zaman maliyetlerini azaltılmasına, personel yönetim ve takibini daha da geliştirilmesine v.b. konularda çözüm üretip ihtiyaçları doğrultusunda doğru yatırımları, zamanında ve minimum maliyetlerle gerçekleştirmesine katkıda bulunacak çözümler sunmaktayız.