Haberler
 

15.Ocak.2004 tarihinden itibaren TRT, iç ve dış radyo yayınlarının kayıtlarını tutmak için, FOTON’ nun sunduğu RadioCorder dijital radyo yayın kayıt platformuna geçti.  

Bugüne kadar, radyo yayın kayıtlarını, eski kaset tabanlı sistemler ile gerçekleştirdiğini belirten kuruluş, “Kaset tabanlı sistemler ile kayıt almanın; zahmetli, maliyetli ve bir o kadar da kullanımının zor olduğunu” vurguladılar.   

TRT’ nin, iç ve dış 16 radyo yayın kanalını dijital olarak 7x24 kayıt edebilecek olan RadioCorder; MP3 formatı ve yüksek ses kalitesi ile istenildiğinde, kayıtları CD/DVD gibi ortamlara ihraç yapabilecektir. Artık yönetici ve teknik personelin geçmiş yayınlara eriş-mek için bir günü aşkın süre uğraşmak yerine: sadece bilgisayarlarından, istedikleri yayının tarih ve saatini seçerek tek tuşa dokunmaları yeterli olacaktır. Ayrıca istenen bir bölümü kesip e-mail ile medyaya veya istekte bulunan kişi ve kuruluşlara da gönderebi-lecekler. Üstelik FOTON’ nun sunduğu; “dijital imza” ile kayıtlar üzerinde yapılabilecek en küçük değişiklik bile tespit edilebilecektir.  


KOSGEB, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi, tarafından Ar-Ge yardım desteği alan FOTON, üzerinde çalıştığı proje kapsamında; TV yayınlarının, geçmiş 90 günlük kayıtlarının (TV kanalları için, yasal kayıt tutma süresi ülkemizde 75 gündür) DVD kalitesinde (min. 704x576 pixel@25fps) tutulması, kayıtlara kullanıcı ve yetkililer tarafından çeşitli ağlar üzerinde nokta erişimin yapılabilmesi, watermarking, içerik analizi, indeksleme, filtreleme gibi konular bulunuyor.

İş hayatında, çok sık yaptığımız, toplantılar ve telefon görüşmelerinde konuşulan önemli konuların, detayların, bilgilerin, taahhütlerin, kararların v.s. kayıtlarını tutmak o kadar kritik bir hal aldı ki.

Farklı sektörlerden görüştüğümüz üst düzey yöneticiler; şirket bünyesinde yapılan toplantılarda alınan kararlar, konuşulan konular ve detayların, zaman içerisinde unutulması, farklı hatırlanması gibi nedenlerden ötürü, ciddi sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar.   

Bunun yanı sıra, şirket içi periyodik toplantıların (satış, teknik, finans, yönetim vs birimlerin günlük, haftalık, aylık toplantıları) kayıt edilip personel tarafından her an erişilebilir olması, diğer şirketler ile yapılan toplantı içeriklerinin zaman içerisinde ilgili personelin firmadan ayrılması veya taraflarla mutabakat sağlanamaması durumunda geri dönüşler yapılabilmesi ve şirket dinamiklerinin düzenlenip doğru yönlendirilebilmesi için, kayıt tutmanın önemi daha ciddi anlaşılmaktadır..  

Tüm bu ihtiyaçlar, gerek teknik güçlükler gerekse maliyetler nedeniyle bugüne kadar giderilemedi. FOTON, SemiCorder ve PhoneCorder ürünleri ile toplantı salonları ve telefon görüşmeleri için düşük maliyetlerle, yıllarca kesintisiz ve işletim ihtiyacı olmadan çalışabilecek dijital ses kayıt çözümleri sunmaktadır. Bu çözümlerin en çok beğenilen yönleri ise alınan bu kayıtlara, yetkili kişiler tarafından, aracı personele ihtiyaç duymadan bilgisayar veya laptoplarından tek klik ile nokta erişimi yapıp dinleyebilmeleri ve gerektiğinde istedikleri kısmı kesip e-mail ile gönderebilmeleridir. Ayrıca kayıtların “dijital imza” sı alındığı için, bu kayıtlar üzerinde yapılabilecek en küçük değişikliğin bile tespit edilebilmesidir.


TIR, otobüs, kamyon filoları, kargo firmaları, ticari taksiler, araç kiralama şirketleri vs. için merkezden araç takibinin yapılması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Her ne kadar, araç takibinde kullanılan farklı teknolojiler bulunsa da, bunların içerisinde en çok rastlanılan yöntem, GPS tabanlı sistemlerdir. Fakat GPS tabanlı sistemler; gerek her bir araca takılması gereken GPS alıcıların maliyeti, gerekse her bir araçtan merkeze toplanan bilgilerin gönderilmesinde yaşanan teknik zorluk ve yüksek maliyetlerden dolayı çok kolay değildir. Ayrıca GPS tabanlı sistemlerin şehir merkezlerinde yüksek binalardan dolayı yer belirleme doğruluğunun azalması da diğer bir eksikliktir.

FOTON, sadece GSM altyapısında, Lokasyon Bazlı Teknolojileri kullanan uygulamasıyla; düşük maliyetlerde “araç takip” servisi sunmaktadır.


Telekomünikasyon alanındaki hızlı gelişim ile, geleneksel ses iletişimin yerini; dinamik, interaktif, geliri yüksek, katma değerli servisler almaktadır. Henüz,12 yıllık bir geçmişi olan GSM haberleşmesinin altyapısında bile radikal değişiklikler olmaktadır. Gerek ISDN, PSTN gerekse GSM alt yapısında kullanılan sinyalleşme sistemi olan SS7 nin, yerini IP altyapısına bırakacağı görülmektedir. Bununla birlikte hem kablolu hem de kablosuz iletişim teknolojilerinde bant genişlikleri de artacaktır.  

Türkiye ‘de IP üzerinden ses, görüntü, data v.s. iletiminin 1.Ocak.2004 tarihinden itibaren resmen yasallaşması ve Telekom altyapısının serbestleşmesi ile birlikte, bu hizmetleri verecek VoIP servis sağlayıcıları için abonelerine katma değerli, cazip servisler verebilmek kritik bir önem taşıyacaktır. Özellikle hem aboneler için mobil olmanın taşıdığı önem, hem de yeni nesil mobil el terminallerinde ki hızlı gelişim göz önüne alınırsa; kablosuz ağ teknolojileri üzerinde geliştirilecek servislerin kullanıcı sayısı da bir o kadar yüksek olacaktır.

FOTON, VoIP servis sağlayıcılarına WIFI veya GPRS gibi kablosuz ağlar üzerinde; Ses, Instant Messaging v.b. katma değerli servisler sunmaktadır.